Konsultacijos tėvams

Jei patekote į mūsų interneto svetainę, vadinasi, turite vaikų arba dirbate ugdymo įstaigoje ir  kasdien susiduriate su daugeliu keblių klausimų. Kodėl vaikas taip keistai elgiasi? Kodėl aikštijasi, nuolat konfliktuoja su aplinkiniais, negirdi, ką jam sakai? Kodėl nenori ruošti pamokų, o jei ir ruošia, vis tiek labai prastai įsisavina mokomąją medžiagą? Kodėl hiperaktyvus? Kodėl greitai pavargsta? Ir dar tūkstančiai visokių „kodėl“.

Jei norite atsakyti į šiuos klausimus, reikia išmokti girdėti ir matyti slaptą vaiko poelgių  ir žodžių prasmę, suprasti poelgių priežastis ir motyvus.  Iš tikrųjų, nors tai ganėtinai sudėtinga,  atlikę kompleksinę diagnostiką, mes padėsime Jums:

  • suprasti, kodėl vaikas blogai mokosi;
  • suvokti vaiko baimių, agresyvaus, arba, priešingai, itin drovaus elgesio priežastis;
  • įsisąmoninti Jums būdingus auklėjimo stereotipus, kuriuos dažniausiai perimame iš tėvų;
  • įsisavinti naujus bendravimo su vaiku būdus;
  • kitaip pažvelgti į probleminę situaciją.

Įvertinę sunkumus, su kuriais susiduriate, pasiūlysime Jums įvairias programas, galėsiančias pagelbėti Jums ir Jūsų vaikams:

  • individualius ir grupinius neuropsichologinės korekcijos užsiėmimus sunkiai bendraujantiems ir patiriantiems mokymosi bei emocinių sunkumų vaikams. Ši programa padės įveikti mokymosi ir bendravimo sunkumus, padidins vaiko adaptacines galimybes.
  • grupinius užsiėmimus tėvams Mokykloje tėvams ir auklėtojams, kurios programoje numatyta mokyti tėvus bendravimo įgūdžių, padėti jiems atrasti efektyviausius vaiko auklėjimo būdus, užmegzti ir palaikyti kuo šiltesnius ir nuoširdesnius  santykius su vaiku, stiprinti tėvų pasitikėjimą savimi, padėti jiems drauge su vaikais įveikti paauglystės krizę.
  • vaikų ir paauglių socialinių įgūdžių lavinimo programą, kuri skirta  patiriantiems bendravimo sunkumų vaikams (droviems, vengiantiems bendrauti su bendraamžiais arba, priešingai, hiperaktyviems, agresyviems). Lankydami šiuos užsiėmimus, vaikai galės apsvarstyti savo problemas saugioje aplinkoje, susipažinti su socialinės psichologijos pagrindais, įgyti bendravimo įgūdžių (pavyzdžiui, mokysis, kaip užmegzti pažintį, jau pirmojo susitikimo metu padaryti gerą įspūdį, patraukti žmogų į savo pusę…).
  • individualias konsultacijas ir grupinius užsiėmimus tėvams, auginantiems  ypatingų poreikių turinčius vaikus. Ypatingų poreikių vaikų tėvai patiria daug sunkumų. Pastaruoju laikotarpiu pagalbą šeimoms, auginančioms ypatingų poreikių vaikus, teikia medicinos, socialinės ir ugdymo įstaigos. Visgi kasdien spręsdami sudėtingus moralinius klausimus tokių šeimų tėvai neretai patiria sunkių išgyvenimų. Jiems dažnokai pritrūksta žinių ir įgūdžių, kurie padėtų išmokti gyventi su problemomis, kurių neįmanoma išspręsti.

Esame pasirengę kartu su Jumis apsvarstyti visas Jums nerimą keliančias problemas ir suteikti kvalifikuotą pagalbą ieškant optimaliausių sprendimų.