Mokymosi sunkumų diagnostika

Beveik visi vaikai mokykloje kartais patiria mokymosi sunkumų. Nustatyta, kad nuolat mokymosi sunkumų patiria 15 procentų moksleivių. Tėvai skundžiasi, kad vaikai nenustygsta vietoje, nesugeba susikaupti, negražiai rašo, atsisako ruošti pamokas… Mokytojai pastebi, kad vaikas nesutelkia dėmesio per pamokas, nesugeba organizuoti savo darbo, užsiima pašaline veikla, kartais agresyviai elgiasi arba, priešingai, būna labai pasyvus. Tai lemia įvairios priežastys: sensorikos trūkumai (prastas regėjimas, klausa), žemi intelektiniai gebėjimai, mokymosi motyvacijos trūkumas, netinkamas mokymosi proceso organizavimas, pedagoginis apleistumas. Mokymosi sunkumų patiria ir vaikai, kurie turi normalų intelektą, gerą regėjimą ir klausą, jiems sudaryta palanki šeimos ir mokyklos aplinka, tačiau šie vaikai turi bendravimo ir mokymosi sunkumų. Pirmiausia, tai pasakytina apie skaitymo, rašymo ir skaičiavimo įgūdžių formavimąsi ir vaiko savijautą mokykloje.

Tėvams derėtų žinoti, kad rimtų mokymosi sunkumų patiria hiperaktyvūs vaikai ir tie, kurie turi dėmesio sutrikimą. Pirmieji nepajėgia ilgesnį laiką ramiai spręsti užduočių, o antrieji – negali ilgesniam laikui sutelkti dėmesio. Dažniausiai, hiperaktyvūs vaikai turi dar ir dėmesio sutrikimą.

Visi šie vaikai patiria nemenkų sunkumų spręsdami užduotis, kurias kiti įveikia be vargo. Laikui bėgant, jie praranda pasitikėjimą savimi ir savo gebėjimais. Dėl to prasčiau besimokantys vaikai patiria problemų bendraudami su klasės draugais, žemai save vertina, nepasitiki savimi.

Neuropsichologinė diagnostika ir intelekto įvertinimas padės suprasti, kodėl vaikui nesiseka mokykloje. Logopedas ir specialusis pedagogas nustatys, kodėl vaikui nesiseka išmokti skaityti, rašyti be klaidų, sunku atlikti aritmetines operacijas.

Specialistai padės Jums visapusiškai įvertinti situaciją. Jus  gausite atsakymus į klausimus: „Kokių sunkumų patiria vaikas?“, „Kaip įveikti tuos sunkumus?“.

Laiku atlikta ankstyvoji diagnostika padės išsiaiškinti stipriąsias ir silpnąsias vaiko puses ir numatyti kokia pagalba jam reikalinga.