Neuropsichologinė diagnostika

Neuropsichologinis tyrimas arba diagnostika – tai speciali procedūra, atliekama taikant vaikams pritaikytą neuropsichologinės diagnostikos metodiką (A.Lurija).

Būtinoji įvertinimo dalis – pokalbis su tėvais. Pokalbio tikslas – išsiaiškinti vaiko gimimo ir ankstyvosios raidos ypatumus.  Surinkus duomenų apie ankstyvąjį vaiko raidos etapą, įmanoma numatyti, su kokiomis problemomis šis gali susidurti ateityje. Psichologas tiria regimąjį, girdimąjį ir taktilinį suvokimą; regimąją, girdimąją ir kalbinę atmintį; foneminę klausą, erdvinį suvokimą; koordinaciją, smulkiąją rankų motoriką, kalbą, intelektinius, savireguliacijos procesus.

Atlikus tokį tyrimą galima nustatyti, kodėl ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikai patiria mokymosi sunkumų, lokalizuoti labiausiai apleistas sritis ir įvardyti veiksnius, kuriais reikėtų remtis ateityje.

Psichologas, dalyvaujant tėvams, pusantros valandos dirba su vaiku.  Remiantis atlikto tyrimo   rezultatais, sudaromos ir pateikiamos tėvams rekomendacijos su konkrečiais patarimais, kaip padėti vaikui įveikti mokymosi sunkumus. Ikimokyklinio amžiaus vaikams parengiama individuali pasirengimo mokyklai strategija.

Jei būtina, galime pasiūlyti vaikui individualius arba grupinius neuropsichologinės korekcijos užsiėmimus.

Šį įvertinimą naudinga atlikti visiems 5–12 metų vaikams, bet labiausiai tiems, kurie:

  • blogai mokosi (vaikui nesiseka rašyti, skaityti, skaičiuoti);
  • painioja kairę ir dešinę puses,
  • praleidžia, sukeičia vietomis raides, rašo jas veidrodiniu principu;
  • piešdami ar rašydami kilsteli aukštyn pečius, judina kojas, iškiša liežuvį;
  • nepajėgia nukopijuoti paveikslėlio, nupasakoti, kas jame pavaizduota;
  • patiria elgesio sunkumų (impulsyvūs, nesivaldantys, neprognozuoja situacijų, nevaldomi, greitai pervargsta, hiperaktyvūs arba apatiški), turi emocinių sutrikimų;
  • patiria sunkumų bendraudami su bendraamžiais ir tėvais;
  • negali adaptuotis vaikų darželyje ar mokykloje.

Neuropsichologinė diagnostika padeda tėvams ne tik suprasti vaiko raidos ypatumus bei sunkumus, bet ir apčiuopti aktualias ir potencines vaiko galimybes.