Mokykla tėvams ir auklėtojams

Pagrindinis programos tikslas – mokyti tėvus ir auklėtojus konstruktyviai bendrauti su vaikais, kurti pagarbius tarpusavio santykius.

 

„Mokykla tėvams ir auklėtojams“  tai:
programa tiems, kurie ieško būdų užmegzti glaudesnius ir  šiltesnius santykius su vaikais ar auklėtiniais;
 • geresnių bendravimo įgūdžių mokymasis, efektyvesnių auklėjimo būdų ieškojimas, dalijimasis asmenine patirtimi;
 • artėjimas link tokių santykių, kurie sukuria pasitenkinimo, tarpusavio artumo jausmą;
 • dialogo su vaiku užmezgimas ir ryšių, grindžiamų tarpusavio pagarba, palaikymas.
Programa remiasi T. Gordono koncepcija „Auklėjimas be pralaimėjimų“ bei A. Faber ir E. Mazlish „Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų,ir kaip klausyti, kad vaikai kalbėtų“ mokymais.Programa siekiama ugdyti vaikų psichologinį atsparumą.
Programą sudaro trys pakopos:
I dalis. Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų?
II dalis. Kaip gerinti santykius tarp brolių ir seserų?
III dalis. Kaip kalbėti su paaugliais?
! Antroje ir trečioje pakopoje galima dalyvauti tik baigus I dalies mokymus.

Pirmos dalies užsiėmimų turinys:

 • Auklėjimo tikslų įsisąmoninimas.
 • Vaikų ir savo jausmų pasaulio pažinimas ir supratimas.
 • Tinkama jausmų išraiška.
 • Aiškių ribų (taisyklių) ir reikalavimų vaikams nustatymas.
 • Netinkamo elgesio keitimas be prievartos.
 • Vaikų skatinimas bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti  konfliktus.
 • Vaikų savarankiškumo ugdymas.
 • Vaikų išlaisvinimas nuo jiems primestų vaidmenų ir jų savigarbos stiprinimas.
 • Pagalba formuojant pozityvųjį, realųjį „AŠ“ ir pasitikėjimą savimi.
 • Vienos dalies programos trukmė: 10-12 užsiėmimų po 3-4 valandas.
  Užsiėmimų dažnumas: 1 kartą per savaitę.
  Grupės dydis: 12-15 dalyvių.
   Užsiėmimus veda psichologė Irina Blažienė