Vaikų kalbos lavinimas ir korekcija

Vaikų kalbos sutrikimai labai įvairūs. Jie gali pasireikšti tarties, gramatinių kalbos normų nepaisymu, žodyno skurdumu, taip pat kalbos tempo ir ritmo sutrikimais. Vaikas gali sunkiai rinkti žodžius, kalbėti labai lėtai, užsikirsti. Neretai stringa artikuliacija, sakinių konstrukcijos, atmintis, girdimasis suvokimas, supratimas…
Kalba sutrinka dėl nervų sistemos brendimo netolygumų ir laikytina psichomotorinės raidos atsilikimo dalimi. Kalbinės raidos atsilikimas turi įtakos vaikų pažintiniams procesams, bendravimui, emocinei sferai, mokymuisi. Dauguma vaikų, kurių kalbinė raida sutrikusi, vėliau patiria sunkumų mokydamiesi skaityti ir rašyti.
Vaikų neuropsichologinės korekcijos specialistai siūlo pradėti lavinti kalbą nuo jos bazinio lygmens formavimo, korekcijos ir profilaktikos. Tai apima stambiosios ir smulkiosios motorikos, suvokimo, atminties lavinimą ir daugelio nepalankių veiksnių, tokių kaip hipertonusas ir hipotonusas, sinkinezija ir t. t., eliminavimą. Organizuojant korekcinius lavinamuosius užsiėmimus taikomi sensomotorinės korekcijos metodai.
Dar vienas svarbus tikslas – foneminės klausos lavinimas. Čia prireiks ir logopedo pagalbos.