Vaikų ir paauglių intelektinių gebėjimų įvertinimas

Intelektinių gebėjimų įvertinimas atliekamas naudojant Lietuvoje standartizuotas metodikas: Wechslerio intelekto skalę vaikams (WISC – III) ir J. Raveno spalvotąsias sudėtingėjančias matricas.

Wechslerio intelekto skalė vaikams – tai individualus klinikinis testas, skirtas 6–17 metų vaikų intelektiniams gebėjimams įvertinti. WISC-III sudaro 13 subtestų, kuriais matuojami skirtingi intelekto funkcionavimo aspektai ir nustatomas bendras intelekto koeficientas (bendras IQ).

J. Raveno metodika skirta vyresnių kaip 5 metų amžiaus vaikų neverbalinėms mąstymo funkcijoms, gebėjimo palyginti formas, mąstyti pagal analogiją ir organizuoti erdvinę informaciją į sisteminę visumą, įvertinti.

Įvertinti intelektinius gebėjimus tikslinga:

  • įvertinant vaiko branda ir pasirengimą priešmokykliniam ir mokykliniam ugdymui;
  • nustatant mokymosi sunkumų priežastis;
  • siekiant patikslinti intelektinių gebėjimų lygį (sutrikusio intelekto vaiko invalidumo lygiui nustatyti).

 

 Intelekto įvertinimas atliekamas vaiko gimtąją (lietuvių, rusų, lenkų) arba ugdomąja kalba.